D4Y_original

Facelift Mördare utan mord

Då boken MÖRDARE UTAN MORD första utgåva snart är slut så kommer vi nu att trycka upp nya exemplar med en facelift, dvs med ett nytt utseende. 

Kommentarer