D4Y_original


HÖGA KUSTEN COLLECTION - Rotsidan

Mala och armband, Rotsidan Mala och armband, Rotsidan

Jaspis

  • Avstressande
  • Motverkar negativitet
  • Helande
  • Ge skydd, trygghet och balans

Jade

  • Lyckosten, drar till sig kärlek och pengar
  • Förverkliga dina möjligheter
  • Tålmodig
  • Hjälper dig att komma ihåg dina drömmar

Livets träd

Evighet • Vishet • Lycka • Försoning • Själen • Himlen • Jorden • Styrka • Kärlek • Livet

Rotsidan är en 4 km lång kuststräcka med vackert slipade och plana diabashällar, inramade av vindpinade kusttallar och dvärgvuxna granar.

Berggrunden på Rotsidan består av lättvittrad diabas. Vågorna piskar och polerar området obönhörligt. Vid stranden finns ingen växtlighet men förflyttar man sig en bit längre upp från vattnet kan man bland annat skåda strandtrav som i Sverige bara finns vid Ångermanlandskusten. Tallskogen blir tätare ju längre upp från havet du kommer. Skogen är relativt orörd om man bortser från några enstaka hyggen.

Klapperfält
I naturreservatet finns en stor mängd klapperfält. De består av stenar som nötts runda och slipats mot varandra genom havets ständiga påverkan. Samtidigt har klapperstenarna sakta höjts ur havet genom landhöjningen, som nu är cirka 85 centimeter på 100 år. Stenarna är framspolade ur den morän som inlandsisen lämnade efter sig. De har samlats i mindre sänkor i berget medan finkornigt material hamnat längre ut. Brännvinsmalen, Rödmalen och Vitstensmalen är de största klapperfälten i reservatet. Klapperfälten är ofta vackert beväxta med lavar.

Läs mer om Rotsidan här