D4Y_original


HÖGA KUSTEN COLLECTION - Skuleberget

Mala , Skuleberget Mala , Skuleberget

Jaspis

  • Avstressande
  • Motverkar negativitet
  • Helande
  • Ge skydd, trygghet och balans

Afrikansk turkos

  • Stärka självförtroendet
  • Självtilliten och utstrålning
  •  Självrespekten.
  • Nya idéer, upptäcka nya möjligheter och prova nya vägar

Livets träd

Evighet • Vishet • Lycka • Försoning • Själen • Himlen • Jorden • Styrka • Kärlek • Livet

Skuleberget är sedan 1969 naturreservat, i syfte att bevara en mäktig landskapsbild och ett område med stort vetenskapligt värde.

Skuleberget är ett så kallat sydväxtberg, vilket innebär att bergväggen värms upp av solen och därmed skapar ett varmare, gynnsamt lokalklimatet vid berget. Arter som annars hör hemma längre söderut, kan på så vis hitta en plats att växa på vid bergets fot, till exempel lönn och hassel. Berget är även ett så kallat kalottberg, som stack upp som en liten ö över ishavet då inlandsisen lämnade området för 10 500 år sedan. På Skulebergets topp har världens högsta kustlinje, 286 m över den nuvarande havsytan, uppmätts. 

Skuleberget lockar många äventyrare. Här finns Europas största Via Ferrata-anläggning med flera leder av olika svårighetsgrader, som drivs av Via Ferrata. Till toppen kommer du även med linbanan både sommar- och vintertid, då slalombacken är öppen. Linbanan upp till toppen och toppstugans servering är öppna under högsäsong sommar och vinter.

Läs mer om Skuleberget  här