150x120_D4Y Design for yoga

Agat är en grundande sten som stärker vår självrespekt och självkänsla. Den ger oss mod och handlingskraft när vi känner oss osäkra. Stenen hjälper till att ta bort energiblockeringar i kroppen, främjar balans och bättre hälsa. Agat kan även bäras för att attrahera kärlek och för att undvika avundsjuka tankar och illvilja.

Akvamarin ger renhet, klarhet och mod i vår kommunikation - med omvärlden såväl som med oss själva. Den hjälper dig att flöda över och bjuda omgivning friskt vatten - låt dina känslor springa fram inom dig som en källa till insikt och ärlighet, låt dig själv komma till tals. Uttryck det inre hav som böljar inom dig av lekfullhet, poesi och kreativitet. Stjärntecken: Fiskarna Chakra: Hals

Amazonit ökar din medvetenhet om dina känslor, tankar och handlingar mot andra människor. Den hjälper dig att se klarare och ökar din intuition. Amazonit lägger en bra grund för hälsosammare vanor.

Hematiten kan kallas intellektets eller sinnets sten. Den hjälper oss att komma ner på jorden och ”sortera ut” saker i våra tankar. Den är avstressande, skyddande och stärker problemlösning. Teknisk kunskap, matematiskt och logiskt tänkande är kvalitéer hematiten kan locka fram. 
Hematiten står också för balans mellan yin och yang, manligt och kvinnligt. 

Chakra: Bas

Howlit är en sten för framgång, den ger dig mod att våga följa dina ambitioner hela vägen. Howliten låter dig inte stanna i tvekan utan stödjer dig så att din energi kommer till uttryck. Det är en mycket lugnande sten som kan fylla dig med ny inspiration och nya idéer, och dess energi är så kraftig att den nästan slår dig och får dig att agera.

Jade är en skydds- och visdomssten, som drar till sig kärlek och pengar. Jade är lugnande och motverkar stress, den ger dig energi då du är trött. Stenen är helande och har beskyddande egenskaper. Bär vit jade för tålamod, skönhet och ödmjukhet.

Jaspis påverkar baschakrat och ger dig balans, stillhet och trygghet i vardagen. Den skyddar oss vid resor och motverkar negativitet i vår omgivning. Jaspis påminner oss om att vi inte finns bara för vår egen skull.

Kvarts drar ut negativ energi, och den leder och förstärker positiva energier. Därför hittar du ofta kvarts tillsammans med andra stenar då den sägs rena och förstärka deras egenskaper.

Lapis lazuli uppmuntrar dig till total medvetenhet och håller dig lugn och balanserad. Den öppnar upp till medialitet och hjälper dig vid depression. Lägger du Lapis lazuli över tredje ögat (pannchakrat) underlättar den meditation.

Lava representerar elementen eld och jord. Stenarna är rika på mineraler från djupet av jordens kärna. Elden förknippas med energi, självsäkerhet och passion, medans jord står för mer praktiska kvaliteter, återhållsamhet och materialism.

Rudraksha är frön från trädet Rudraksha som växer i Himalaya. De sägs hjälpa mot stress och öka koncentrationsförmågan. Och enligt ayurvediska skrifter har fröna positiva effekter på hjärta och nerver. Den låga vikten gör att pärlorna är lätta att bära. Och de har använts till radband av buddhister, hinduer och sikher i tusentals år. I Indien är användningen av Rudraksha mycket utbredd inom traditionell folkmedicin och vid meditation.

Sodalit
Sodalit stimulerar kreativt tänkande, förståelse och vetande i alla dess former. Den stöder vänskap, solidaritet, samhörighet och gemensamma mål i en grupp. Sodalitet stärker självkänslan, tilliten till sig själv och andra samt balanserar oberoende och beroende. Stjärntecken: Skytten Chakra: Panna och Hals.

Tiger eye
Tiger eye hjälper Dig som söker klarhet och som behöver en intelligent blick för att se ordning bland kringspridda detaljer. Den stimulerar medvetenhet och vakenhet kring sexualitet och känslor. I områden som rör praktiska, materiella och konkreta frågor ger den energi och förståelse. Stjärntecken: Stenbocken Chakra: Bas, Solar plexus.Turkos är känd som en ”master healer” och arbetar för att skydda och anpassa chakran. Den hjälper att attrahera goda och positiva saker. Och ger oss mod och kraft att möta svårigheter. En riktig lyckosten.

Unakit
Den grönrosa stenen Unakit hjälper oss att leva i nuet och släppa det förgångna, dvs de känslor och minnen du vill bli av med. Unakit är en sten för visioner och den kan öppna och aktivera ditt tredje ögas chakra för att ta emot andliga insikter från de högre frekvenserna.
Unakit sägs vara bra för fortplantnings systemet, för hälsosamma graviditeter. Bra för cellförnyelser.

Pärlorna
De 108 pärlorna som en mala består av kan vara gjorda av många material, såsom frön, trä, eller ädla metaller och stenar. Det sägs att vissa material har egenskaper som kan vara önskvärda, såsom agat som sägsa vara jordande eller så har de föreningar med ett visst chakra, vilket är fallet med jade.
Varför 108?
Nummer 108 är betydelsefullt av så många skäl. De 108 pärlor som en traditionell mala består av representerar universum (1), ingenting (0) och allt (8 eller oändlighet). Många väljer att recitera sitt mantra i sanskrit under mediation och inom Saksrit-alfabetet finns det 54 bokstäver där varje bokstav har en feminin och en maskulin version, vilket totalt blir 108. Vissa tror även att det finns 108 etapper på den mänskliga själens resa, att det finns 108 energilinjer som går till hjärtat och sanningen är att betydelsen av 108 pärlor på din mala är öppen för tolkning. En mala kan dock även bestå av 18, 27 eller 54 pärlor beroende på trossystem

Guru-pärlan
Guru-pärlan är den pärla som tofsen fäster direkt på. Guru pärlan är ofta den 109: e stenen. Guru-pärlan sägs symbolisera den Guru från vilken studenten har fått en mantra som används eller reciteras, och representerar student-guru-förhållandet. Det sägs därför vara respektlöst att korsa över guru-pärlan så om man vill göra mer än 108 upprepningar så kan man vänta tillbaka längs med malan.
Ett tydligt tecken på ett traditionellt utformat mala halsband är att den har en knut eller en mindre pärla mellan varje pärla. En fördel med att ha en knuten mala är att du inte kommer att förlora dina pärlor eller ädelstenar om ni mala skulle gå sönder! Om din mala går sönder kan det vara ett tecken på att du fått nya intentioner i ditt liv och att malan har gjort det jobb den var tänkt att göra.

Tofsen
Tofsen har flera betydelser. Det representerar vår förbindelse med det spirituella, det gudomliga och till varandra. Den representerar enighet och helhet.
 
Ta ordentligt hand om din mala då det är ett hantverk och välj din mala utifrån vad din magkänsla säger dig och lita på din intuition, första känslan är ofta den rätta. Undvik vatten med ditt mala då pärlorna och tofsen är känsliga mot fukt. Namaste.